วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

ตำน้ำพริก ทำกับข้าว อีก งานถนัด ของ “แม่ทัพเกรียง”

ตำน้ำพริก
ทำกับข้าว
อีก งานถนัด ของ “แม่ทัพเกรียง”
ลงมือ เอง ทำอาหาร รถครัวสนาม แจกชาวบ้าน -อสม.-จนท.สายแพทย์ จ.นครศรีธรรมราช
เพื่อเป็นกำลังใจ
พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4 พร้อมด้วย พลตรีศานติ ศกุลตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนในการสนับสนุน ร่วมมือ ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่โรงพยาบาลพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เปิดให้บริการเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งแรกของจังหวัด ให้บริการผู้ป่วย 60 เตียง ปัจจุบันมีผู้เข้ารับการรักษา 53 ราย เป็นผู้ป่วยที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และไม่มีอาการรุนแรง
ซึ่งทางโรงพยาบาลได้แบ่งโซนอาคารอย่างชัดเจนระหว่างโรงพยาบาลที่ให้บริการปกติ และโรงพยาบาลสนามที่ให้บริการรักษาผู้ติดเชื้อ
แม่ทัพภาค 4 พูดคุยให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
และ มอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันตนเองจากการปฏิบัติงาน
จากนั้น ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และรถครัวสนามจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 105 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ที่ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ใช้พื้นที่ส่วนกลางตลาดของตำบลเป็นที่จัดตั้งรถครัวสนาม และจุดบริการประชาชน
และมีบริการเดลิเวอรี่ ส่งโดยทหาร ถึงหน้าบ้านพี่น้องประชาชน
และ ที้โรงเรียนบ้านนางเอื้อยวิทยา ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดหมู่บ้านกว่า 250 ครัวเรือน ระหว่างวันที่ 10-16 พฤษภาคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้พี่น้อง ประชาชนกว่า 758 คน ไม่สามารถเดินทางเข้าออกหมู่บ้านได้ ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนสิ่งของอุปโภค บริโภค
แม่ทัพภาค 4 ช่วยทำอาหาร พร้อมทั้งบรรจุสิ่งของลงในกล่อง Army เดลิเวอรี่ เพื่อที่จะให้น้อง ๆ ทหารนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน
error: Content is protected !!