วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“เจ้ากรมอ๊อด” นำทีม แจกจ่าย ถุงยังชีพ 3 ชุมชน

“เจ้ากรมอ๊อด”
นำทีม ทหารทัพไทย
และน้องๆ”พลทหาร” พัน รวป.
นำถุงยังชีพ แจกจ่าย 3 ชุมชน
ในกทม.ที่มีคนติดโควิดฯ
“เจ้ากรมอ๊อด” พลโท กนกพงษ์ จันทร์นวล เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทน
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) ลงพื้นที่ ไปมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชนในชุมชนที่มีการแพร่ระบาดในลักษณะกลุ่มก้อน จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ ชุมชนซอยแม่เนี้ยว แยก 3 เขตดินแดง ชุมชนวัดจอมสุดาราม (วัดไพรงาม) เขตดุสิต และชุมชนวัดญวน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
โดยมี กำลังพล จาก กองพันระวังป้องกัน (พัน รวป.)บก.ทัพไทย ทำหน้าที่ลำเลียง และขนถุงยังชีพ เข้าแจกตามบ้านเรือนในชุมชรฃน
โดยสิ่งของอุปโภค-บริโภคที่แต่ละพื้นที่จะรับนั้นประกอบด้วย เจลแอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย และไข่ไก่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และบรรเทาความเดือนร้อนในช่วงเวลาที่ต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน
สำหรับชุมชนซอยแม่เนี้ยว มีประชาชนอาศัยอยู่ จำนวน 280 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 2,700 คน ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อแล้ว จำนวน 8 คน ได้รับการกักตัว จำนวน 5 คน และมีผู้ติดเชื้อที่รักษาหายแล้ว จำนวน 2 คน
ชุมชนวัดจอมสุดาราม เขตดุสิต มีประชาชนอาศัยอยู่ จำนวน 165 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 547 คน ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อแล้ว จำนวน 21 คน ได้รับการกักตัว 20 คน และกำลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลสนาม จำนวน 1 คน
ชุมชนวัดญวณ เขตดุสิต มีประชาชนอาศัยอยู่ จำนวน 220 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 1,065 คน ปัจจุบันยังไม่พบผู้ติดเชื้อ แต่มีผู้ได้รับการกักตัว จำนวน 6 คน
error: Content is protected !!