วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“บิ๊กตู่” ใช้สัญลักษณ์ “V”

“บิ๊กตู่” ใช้สัญลักษณ์ “V”หมายถึง วัคซีน
ควบคู่กับ “Love” ความรัก สามัคคี รักชีวิต รักครอบครัว และประเทศชาติ
สู่ V.Victory ชัยชนะโควิด 19
ผ่านพ้นวิกฤติได้
ขอ อย่าโทษกันไปมา จะยิ่งแย่ลง
ยัน รัฐบาลไม่เคยโทษประชาชน
หลังมีคนบิดเบือน
สร้างความขัดแย้ง
ยัน ประชาชน คือคนที่รัฐต้องดูแล และดูแลให้ดีที่สุด
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว กลาโหม ตรวจเยี่ยม หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง กรุงเทพมหานคร หอการค้าไทย เดอะมอลล์ บางกะปิ และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
โดย ได้ย้ำว่า การต่อสู้กับวิกฤติโควิด 19 ของประเทศไทยนั้น เราต้องสู้ไปด้วยกัน ร่วมมือกันทุกภาคส่วน ทั้งรัฐบาล เอกชน และประชาชน รัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่ทั้งการหยุดยั้งการแพร่ระบาด การจัดหาวัคซีนเพิ่อคนไทยทุกคน
“เราต้องร่วมแรงร่วมใจกัน เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน ไม่โทษกันไปมา เพราะไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น แต่กลับแย่ลง รัฐบาลไม่เคยโทษประชาชน ตามที่มีบางกลุ่มนำไปบิดเบือน พยายามสร้างความขัดแย้ง ประชาชน คือคนที่รัฐต้องดูแล และดูแลให้ดีที่สุด”
สัญลักษณ์ที่เราใช้ในวันนี้ “V” หมายถึงวัคซีน ที่จะเอาชนะโควิด19
ควบคู่ไปกับสัญลักษณ์ “Love” ที่พวกเราต้องรัก สามัคคีกัน รักตัวเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ด้วย2 สิ่งนี้ ประเทศไทยจึงจะฝ่าฟันผ่านพ้นวิกฤติ โควิด 19 นี้ไปได้
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความพูดว่า "V: Vaccine + Love =Victory accine Wassanan."
error: Content is protected !!