วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

สว. ช่วยอีกแรง !

.
สมาชิกวุฒิสภา ตั้ง “กองทุนฯ” ช่วยสู้โควิดฯ
“พลเอกสิงห์ศึก” นำทีม สว. ลงพื้นที่ ชุมชนใน กทม. มอบถุงยังชีพ
ให้ความช่วยเหลือ คนกักตัวที่บ้าน
เผย สว.บริจาค คนละ5หมื่น ได้10 ล้าน
มอบเข้า “กองทุนชัยพัฒนาฯ” ช่วยโควิดฯแล้ว ยังเดินหน้าลงพื้นที่ ต่อไป
สว.ไม่นิ่งนอนใจ…..ขอเป็นส่วนหนี่งในการช่วยเหลือประชาชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิดฯ
โดย ในสัปดาห์นี้ วุฒิสภา นำโดย นายพรเพชร วิชิตชลชัย. ประธาน สว. ได้มอบเงิน 0 ล้านบาท เข้ากองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 โดย สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกันบริจาคเงิน คนละ 50,000 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทย รวมทั้งโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และบุคลากร ทางการแพทย์ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 มูลนิธิชัยพัฒนา
นอกจากนี้ สมาชิกวุฒิสภา ยังได้ตั้งกองทุนเพื่อ ช่วยเหลือประชาชนฯ โดยได้รับบริจาคเงินจากสมาชิกวุฒิสภา คนละ 10,000บาท ได้ยอดเงิน บริจาค ทั้งสิ้น 2,280,233 บาท
โดยได้นำในกองทุนนี้ ไปจัดถุงยังชีพเพื่อนาไปช่วยเหลือประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ในพื้นกรุงเทพมหานครที่ได้รับ ผลกระทบ 2,000 ชุด ใน “โครงการสมาชิกวุฒิสภาเพื่อประชาชนร่วมสู้ภัยโควิด-19”
โดยใน ถุงยังชีพ ประกอบไปด้วย ข้าวสาร 5 กิโลกรัม น้ำตาลทราย 1 กิโลกรัม น้ำปลา บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป นมถั่ว เหลือง และหน้ากากอนามัย
หากครัวเรือนใด มีผู้ป่วยติดเตียงจะได้รับถุงยังชีพเพิ่มขึ้น
ส่วนครัวเรือนใด ที่มี ผู้ป่วยcovid แล้วพี่น้องที่อยอู่าศัยในบ้านที่ต้องกักตัส ก็จะได้รับคสามช่วยเหลือเพิ่ม
ในสัปดาห์นี้ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร นำทีม สมาชิกวุฒิสภา(สว.) ลงพื้นที่ เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับชุมชนต่างๆ เช่น ชุมชนเฟื่องฟ้าพัฒนา แขวงหนองบอน เขตประเวศ มอบถุงยังชีพ จานวน 79 ครัวเรือน มีผู้ป่วยติด เตียงและผู้พิการ 7 ราย
ชุมชนศรีนครินทร์ 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง มอบถุงยังชีพ 130 ครัวเรือน มีผู้ป่วย ติดเตียงและผู้พิการ 5 ราย
ชุมชนลาชะล่า (โคกบ่าวสาว) เขตบางเขน มอบถุงยังชีพ 163 ครัวเรือน มีผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ 24 ราย และมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 7 ราย
ชุมชนริมคลองกระจะ เขตบางกะปิ มอบถุงยังชีพ 125 ครัวเรือน มีผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ 5 ราย
และในวันนี้. ที่ ชุมชนวัดจอมสุดาราม เขตดุสิต มอบถุงยังชีพ 88 ครัวเรือน มีผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ 7 ราย และมีผู้ติดเชื้อโควิดฯ 19 ราย
ชุมชนซอยรัชฎภัณฑ์ (ซอยหมอเหล็ง) เขตราชเทวี มอบถุงยังชีพ 130 ครัวเรือน มีผู้ป่วยติดเตียงและ ผู้พิการ 7 ราย และมีผู้ติดเชื้อโควิดฯ 5 ราย
error: Content is protected !!