วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

“ปลัดกลาโหม” รับมอบ หอยลายเปลือกแช่แข็ง 10,000 กก. ไปเป็นวัตถุดิบประกอบอาหาร

“ปลัดกลาโหม”
รับมอบ หอยลายเปลือกแช่แข็ง 10,000 กก.
ไปเป็นวัตถุดิบประกอบอาหาร
ให้กำลังพลกลาโหม และสายแพทย์ ที่ปฎิบัติหน้าที่ป้องกันแก้ปัญหาการแพร่ระบาทของเชื้อโควิดฯ
.
พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม รับมอบหอยลายเปลือก
แช่แข็ง เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร 10,000 กิโลกรัม จาก คุณทรงพล โง้วรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมมอนเวลธ์ คอมเมอร์เชี่ยล จำกัด
และมอบหมายให้ พลเอก ประชาพัฒน์
วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็นผู้แทน
ในการแจกจ่ายหอยลายเปลือกแช่แข็ง ให้แก่ผู้แทนหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พื้นที่ในศาลาว่าการกลาโหม เพื่อนำใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของกระทรวงกลาโหมและทุกเหล่าทัพ เพื่อเป็นกำลังใจในปฎิบัติหน้าที่ป้องกันแก้ปัญหา การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19
โดยมีนายนายทหารชั้นผู้ใหญ่กระทรวงกลาโหมและชมรมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย OSK รุ่นที่ 97 ร่วมด้วย ที่ บริเวณหน้าอาคารกรมพระธรรมนูญ
error: Content is protected !!