วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“โฆษก ศรชล.” แจง พบผู้ติดเชื้อโควิดฯ บนเรือ BOA DEEP

“โฆษก ศรชล.”
แจง พบผู้ติดเชื้อโควิดฯ
บนเรือ BOA DEEP C สัญชาติ Norway ที่ สงขลา
เผย ลูกเรือ 29 คน เดินทางมาจาก อินเดีย ผ่านสิงคโปร์ มา สงขลา
ศรชล.สั่งทอดสมอ ที่จุดกักกันโรค
สธ.ให้ เรือ BOA DEEP C
เป็น รพ.สนาม รักษาต่างชาติ
พลเรือตรีปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล.) ชี้แจงกรณี พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 บนเรือ BOA DEEP C ว่า ศรชล.ได้รับรายงานจาก ศรชล.ภาค 2 ว่าจากการประสานนายสันติ รักษ์ทรัพย์
เจ้าพนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือน้ำลึก จ.สงขลา ทราบว่า
เรือ BOA DEEP C สัญชาติ Norway พร้อมลูกเรือจำนวน 29 คน ได้ออกเดินทางจาก ประเทศอินเดีย ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.64 โดยผ่านทางประเทศสิงคโปร์ และเดินทางมาถึง
ท่าเรือน้ำลึกเจ้าพระยาสากลจำกัด จ.สงขลา เมื่อวันที่ 11 พ.ค.64 เวลาประมาณ 0800 น.
โดยทาง จนท.ด่านท่าเทียบเรือได้ตรวจสอบเอกสารประจำเรือต่าง ๆ และเอกสาร
การตรวจโรคโควิด – 19 (TEST COVID-19) ของคนประจำเรือ และทำการ SWAB
เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด – 19
และในเวลา 1700น. เรือได้ออกจากท่าเทียบเรือเพื่อเดินทางไป อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
จนกระทั่งเวลาประมาณ 2200 น. เรือ BOA DEEP C ได้รับแจ้ง ผลการตรวจ SWAB ปรากฏว่าพบลูกเรือติดเชื้อโควิด – 19 จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย ชาวยูเครน 2 คน โปแลนด์ 2 คน อินเดีย 1 คน และ รัสเซีย 1 คน
ซึ่ง สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสงขลาได้แจ้งให้เรือเดินทางกลับมาที่สงขลา และไปจอดทอดสมอบริเวณจุดจอดกักกันโรค ตามที่ สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสงขลา กำหนด ตั้งแต่ 12 พ.ค.64 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงและห้ามเรือเดินทางไปส่งลูกเรือ บนแท่นผลิต ฯ หรือท่าเรือภายในประเทศ
ทั้งนี้หากเรือประสงค์เดินทางกลับประเทศต้นทางสามารถแจ้งความประสงค์ให้ทราบและสามารถดำเนินการได้
ทั้งนี้สาธารณสุขจังหวัดสงขลาได้กำหนดให้เรือ BOA DEEP C เป็นโรงพยาบาลสนาม เนื่องจากคนประจำเรือเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด และกลุ่มคนที่ติดเชื้อยังไม่มีอาการรุนแรง ซึ่งจะแยกผู้ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อออกจากกัน และเฝ้าสังเกตอาการทุกวัน
ทั้งนี้ ศรชล. ได้สั่งการให้หน่วยงานในศรชล.ภาค 2 ในพื้นที่ จ.สงขลา จัดเรือออกตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังมิให้มีการขนถ่ายคนและสิ่งของจากเรืออื่นไปยังเรือดังกล่าวหรือการขนถ่ายคนและสิ่งของจากเรือดังกล่าวไปสู่เรืออื่น รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของ จนท.ควบคุมโรค ตามที่ได้รับการประสาน
รวมถึงสั่งการให้ ศรชล.จังหวัด และ ศคท.จังหวัดทั้ง 5 จังหวัดปฏิบัติตามข้อกำหนด ที่ออกตามพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน อย่างเคร่งครัด ในการขอเข้าราชอาณาจักรผ่านด่านทางน้ำที่ไม่เข้าเงื่อนไขตามคำสั่ง ศบค. ต้องขออนุญาตจาก ศปก.ศบค. เท่านั้น
error: Content is protected !!