วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“ผู้ช่วยทูตทหาร อังกฤษ” คนใหม่ เยี่ยมกลาโหม พบ “รองปลัดฯ กห.”

“ผู้ช่วยทูตทหาร อังกฤษ” คนใหม่
เยี่ยมกลาโหม
พบ “รองปลัดฯ จ้อ”
เดินหน้า พัฒนาความร่วมมือทางทหาร
-แลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับ
-ให้ที่นั่งศึกษา-การฝึกร่วม ผสม -จัดหายุทโธปกรณ์-อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
บิ๊กจ้อ พล.อ.อ.ธรินทร์ ปุณศรี รอง ปลัดกลาโหม ต้อนรับ พันเอก Tony Stern ผชท.ทหาร อังกฤษ ประจำกรุงเทพฯ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ที่ ห้องกัลยาณไมตรี ศาลาว่าการกลาโหม
พันเอก วีรยุทธ์​ น้อมศิริ​ ผช.โฆษก​ กห.​ เปิดเผยว่า พล.อ.อ.ธรินทร์ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี พ.อ.Tony Sternผชท.ทหาร อังกฤษประจำ กรุงเทพฯ
โดยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งที่ไทย ได้มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งสำคัญต่างๆ จึงมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่และสานต่อความร่วมมืออันดีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
พล.อ.อ.ธรินทร์ ยังได้กล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับการสิ้นพระชนม์ของเจ้าชายฟิลิป ดยุคแห่งเอดินบะระ พระสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ด้วยพระชนมายุ99 พรรษา พร้อมกับยกย่องเจ้าชายฟิลิป ที่ทรงทุ่มเทประกอบพระกรณียกิจเพื่อสาธารณประโยชน์มากมาย ซึ่งล้วนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก
พล.อ.อ.ธรินทร์ กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอังกฤษที่มีมาอย่างยาวนาน โดยในปี 2564 นี้ได้ครบรอบ 166 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไทย-อังกฤษมีความสัมพันธ์อย่างราบรื่นและแน่นแฟ้นทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี มีการแลกเปลี่ยนการเยือนทั้งในระดับราชวงศ์ และระดับผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศอย่างสม่ำเสมอ
สำหรับความสัมพันธ์ทางทหารนั้น ได้มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานทำให้มีการพัฒนาความร่วมมือทางทหารในด้านต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับ การสนับสนุนที่นั่งศึกษา การฝึกร่วม/ผสม การจัดหายุทโธปกรณ์จากอังกฤษเข้าประจำการ ในกองทัพไทยและการสนับสนุนด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย
นอกจากนี้ พล.อ.อ.ธรินทร์ ยังกล่าวยินดีที่ กห.ของทั้งสองประเทศอยู่ระหว่างการจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางทหารร่วมกัน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการขยายขอบเขตความร่วมมือด้านการทหารระหว่างกัน
สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น ไทยขอให้กำลังใจรัฐบาลและบุคลากรทางการแพทย์ของอังกฤษที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อฯ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่กลายพันธุ์ในวงกว้าง หวังว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ จะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นในอนาคตอันใกล้เพื่อทั้งสองประเทศจะสามารถกลับมาดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางทหารในด้านต่างๆได้อย่างเต็มรูปแบบ
ทางด้าน พ.อ.Tony Stern กล่าวขอบคุณ พล.อ.อ.ธรินทร์ ที่ให้เกียรติต้อนรับ ในวันนี้ และพร้อมให้การสนับสนุนความร่วมมือในด้านต่างๆกับ กห. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค​ COVID-19 ในปัจจุบันทำให้แผนความร่วมมือต่างๆต้องถูกเลื่อนออกไป​
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ​ มีการพัฒนาที่ดีขึ้น กองทัพของทั้งสองประเทศจะร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆได้อย่างเต็มขีดความสามารถมากยิ่งขึ้นไป
error: Content is protected !!