วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2566

ทหารจิตอาสา ร.112 บริการ ตัดผมให้ถึงบ้าน

ทหารจิตอาสา
ร.112
บริการ ตัดผมให้ถึงบ้าน
ทั้ง เด็กๆ-คนแก่-คนป่วย-ผู้พิการ
ทหารจิตอาสาพระราชทาน ของ ร.112พัน.2 พล.ร.11 ทำโครงการ “Army Barber Delivery” ออกบริการตัดผม ให้กับประชาชน ถึงบ้าน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย และออกจากบ้าน ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดฯ
โดยได้ตัดผมฟรี ให้เด็กนักเรียน ,ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ชุมชน ต่างๆ ของ อ.เเปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ตามนโยบาย ของผบ.ทบ. ที่ให้หน่วยทหารของกองทัพบก ทุกหน่วย เร่งให้การช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในสถานการณ์ปัจจุบัน
ทั้งนี้ ก่อนเข้ารับบริการ หน่วยเเละผู้นำชุมชน ได้กำหนดมาตรการควบคุม และคัดกรอง ก่อน
พร้อมกันนี้ ไดเมอบหน้ากากอนามัยให้กับผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมรณรงค์ตามมาตรการป้องกัน Covid-19
error: Content is protected !!