วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“แอร์บูล” สั่งขยายระยะเวลา ตรวจคัดกรองโควิดฯ ที่สนามกีฬาธูปะเตมีย์

“แอร์บูล”
สั่งขยายระยะเวลา
ตรวจคัดกรองโควิดฯ
ที่สนามกีฬาธูปะเตมีย์
ระลอก2
17-22 พค.นี้
เพิ่มการตรวจ เป็นวันละ 1,500 คน
หลัง เปิดตรวจระลอกแรก 1-15พค. คนเต็มทุกวัน แถมมีกลุ่มเสี่ยง ต้องตรวจมากขึ้น จึงเปิด รอบ2
.
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้สั่งการในที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ ให้หน่วยเกี่ยวข้องดำเนินการสนับสนุนการขยายระยะเวลาให้บริการตรวจคัดกรองโควิด19 ที่สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ตั้งแต่ 17- 22พฤษภาคม 2564 และเพิ่มการให้บริการเป็นวันละ 1,500 คน
ตามที่กองทัพอากาศร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จัดตั้งจุดบริการตรวจคัดกรองโควิด-๑๙ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกขึ้นที่สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)
โดยกองทัพอากาศสนับสนุนสถานที่ เต้นท์ขนาดใหญ่ วัสดุ อุปกรณ์ รถพยาบาล พร้อมจัดเจ้าหน้าที่แจกบัตรคิวและชี้แจงการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม2564 เป็นต้นมา โดยกำหนดให้บริการตรวจคัดกรองวันละ 1,000 คน ระยะเวลา 15 วัน
ผลการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่า มีประชาชนที่มารอคิวรับการตรวจเต็ม 1,000 คน ทุกวัน และมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดฯ เฉลี่ยประมาณร้อยละ 3 ซึ่งมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกในแต่ละวัน
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จึงได้ประสานกองทัพอากาศในการขยายระยะเวลาให้บริการตรวจคัดกรองโควิดฯ ที่สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและกังวลใจของพี่น้องประชาชนที่สัมผัสผู้มีความเสี่ยงสูงที่ยังไม่ได้รับบริการตรวจคัดกรอง
จึงได้ขยายระยะเวลาให้บริการและเพิ่มการให้บริการดังกล่าว โดยจะหยุดให้บริการในวันที่ 16 พฤษภาคม นี้ ก่อนเริ่มให้บริการในระยะที่2 ในวันที่17-22 พฤษภาคม 2564 และเพิ่มการให้บริการตรวจคัดกรอง
เป็นวันละ1,500 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน
error: Content is protected !!