วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“ผบ.ทหารพัฒนา ภาค4” ร่วม อำนวยพร “วัน ฮารีรายอ ​อีฎิลฟิตริ”

13 พ.ค. 2021
261
“ผบ.ทหารพัฒนา ภาค4”
ร่วม อำนวยพร
“วัน ฮารีรายอ ​อีฎิลฟิตริ”
แต่พี่น้องไทยมุสลิม ชายแดนใต้
พร้อม ส่งทหารสีน้ำเงิน ลงพื้นที่
แจก แมสก์ -เจลล้างมือ
เนื่องในโอกาสวันฮารีรายอ​อีฎิลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1442(13 พ.ค.2564)
พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดกำลังพล พร้อมยานพาหนะ ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19
และเน้นย้ำให้รักษาระยะห่างในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การล้างมือ การสวมหน้ากากป้องกัน และวิธีการป้องกันไม่ให้รับเชื้อและแพร่เชื้อ พร้อมแจกหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ในพื้นทีรับผิดชอบ
พร้อมกับอำนวยพร ขอเอกองค์อัลลอฮ์ ได้โปรดประทานพรให้พี่น้องประชาชนทุกท่าน มีความสุข ความสมหวัง สุขภาพแข็งแรง และสมบูรณ์
“ขอพระองค์ทรงตอบรับการงานที่ดีตลอดไป
หากมีสิ่งใดล่วงเกินไปต้องขออภัย
ทั้งทางกาย วาจา และใจ “
error: Content is protected !!