วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

วัน ฮารีรายอ ปลอดเชื้อ เปี่ยม น้ำใจ ไมตรี ทหาร-พี่น้องไทยมุสลิม

.
ทหาร พล.พัฒนา 4
ค่ายรัตนพล
ร่วมแสดงความยินดี
ในวัน ฮารีรายอ
“ผบ.พล”นำรถครัวสนาม-รถพุ่มพวงปันสุข ไปแจกจ่ายอาหาร และพืชผัก ให้
พี่น้องไทยมุสลิม สงขลา
พร้อมทำความสะอาด พ่นฆ่าเชื่อ มัสยิด ให้ด้วย
ทหาร พล.พัฒนา 4 พร้อม รถครัวสนามอาหารฮาลาล,น้ำดื่มจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ , รถปันสุขของบริโภค ผลิตผลการเกษตรจากฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง อ.คลองหอยโข่ง ,โครงการทหารพันธุ์ดี และศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร ค่ายรัตนพล
จ.สงขลา
โดยมี พลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผบ.พล.พัฒนา4 มาด้วยตนเอง. ร่วมกับ อิหม่าม ศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาและสมาชิก อสม.ร่วมแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิม
พร้อมกันนี้ ทหาร ชุดฉีดพ่นฆ่าเชื้อ เข้าทำความสะอาด พ่นฆ่าเชื้อ ที่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ด้วย
error: Content is protected !!