วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“บิ๊กป้อม” ไม่ต้องกักตัว! ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง

“บิ๊กป้อม” ไม่ต้องกักตัว! ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง
ยังมาประชุม คกก.อวกาศแห่งชาติ
ที่ทำเนียบฯ
ติดตามผล”ดาวเทียมTHEOS”
จัดหาดาวเทียมหลัก ดาวเทียมเล็ก -ระบบภาคพื้นดิน
พัฒนาแอพฯ AIP ดึงข้อมูลภาพถ่าย
และรับรายงาน ดาวเทียมNAPA1ของทอ.
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 ที่ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ไม่ได้ยกเลิก และไม่ได้กักตัว แม้ ผู้ประกาศข่าวดัง คนใกล้ชิด ติดโควิดฯ แต่เพราะไม่ได้เจอกันนาน หลายสัปดาห์ แล้ว พล.อ.ประวิตร จึงไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยง
โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.DEs เข้าร่วมประชุม
พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้รับทราบ รายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน ของดาวเทียมธีออส (THEOS) ซึ่งประกอบด้วยการจัดหาดาวเทียมหลัก ดาวเทียมเล็ก และระบบภาคพื้นดิน การพัฒนาแอพพลิเคชั่น AIP เพื่อดึงข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ประโยชน์ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร
และรับทราบ รายงานแนวทางการนำเทคโนโลยี ทางด้านภูมิสารสนเทศในการแก้ปัญหาและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศ 4 ด้าน ได้แก่ 1) เกษตรเชิงพื้นที่อาหาร ,2) สุขภาพและคุณภาพชีวิต ,3) พลังงานทดแทน และ 4) การท่องเที่ยว
รวมถึงรับทราบ รายงานดาวเทียม NAPA-1 ซึ่งเป็นดาวเทียมของกองทัพอากาศ มีน้ำหนัก 5.73 กก. และได้นำขึ้นสู่วงโคจรแล้ว เมื่อ 3 ก.ย.63 ที่ความสูง 530 กม. เหนือพื้นโลก สำหรับการใช้งานระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม ของ กห.จะมีการดำเนินการในอนาคต ต่อไป
จากนั้นคณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาเห็นชอบให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) เป็นผู้บริหารจัดการทรัพย์สิน หลังสิ้นสุดสัญญาจนสิ้นสุดอายุทางวิศวกรรม ของดาวเทียมและให้เสนอ คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาก่อนให้ ดีอีเอส ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
พล.อ.ประวิตร ได้กำชับขอให้ ดีอีเอส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด บูรณาการทำงานร่วมกัน ในการขับเคลื่อนกิจการอวกาศของประเทศ อย่างจริงจัง ต้องคำนึงถึงเป้าหมาย เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และไม่ให้เกิดผลกระทบ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์โดยตรง ต่อประชาชนผู้ใช้บริการ รวมทั้งเป็นสาธารณประโยชน์ อย่างทั่วถึง ในอนาคต ต่อไป
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
error: Content is protected !!