วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

เปลี่ยน กองร้อย เป็น รพ.สนาม และ QQ

เปลี่ยน กองร้อย เป็น รพ.สนาม และ QQ
กองพันเสนารักษ์ พล.ร. 15
สละ 3 กองร้อย ค่ายลพบุรีราเมศวร์
ใช้เป็น รพ.สนาม และQQ
รองรับผู้ป่วยโควิดฯ สงขบา
พร้อมจัดยานพาหนะ รับ- ส่ง ผู้ป่วย
พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 ตรวจเยี่ยม กองพันเสนารักษ์ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 ค่าย​ลพบุรี​ราเม​ศวร์​ ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม พร้อมบุคลากรทางการแพทย์
หลังจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ขอใช้สถานที่ เพื่อจัดทำเป็นโรงพยาบาลสนาม ระดับ 1 เพื่อรองรับผู้ป่วย จากสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
โดยใช้สถานที่อาคารโรงนอน จำนวน 3 กองร้อย ของกองพันเสนารักษ์ เป็นโรงพยาบาลสนาม โดยมีเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยจำนวน 150 เตียง
พร้อมกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นการลดการสัมผัส ซึ่งปัจจุบัน โรงพยาบาลสนาม ค่ายลพบุรีราเมศวร์ ยังไม่มีผู้ป่วยรับส่งต่อ จึงใช้สถานที่เป็น Organizational Quarantine (OQ) สถานที่ที่รัฐกำหนดให้เป็นสถานที่กักกันเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ตามหลักเกณฑ์แนวทางที่รัฐกำหนด โดยมี ผู้ป่วยความเสี่ยงสูง กักตัวอยู่ภายใน โรงพยาบาลสนาม ค่ายลพบุรีราเมศวร์ จำนวน 60 นาย
ทั้งนี้ เป็นไปตามสั่งการของ นายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารบก
error: Content is protected !!