วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

“ผบ.ทร.อุ้ย” รับมอบเงิน-อุปกรณ์ทางการแพทย์

“ผบ.ทร.อุ้ย”
รับมอบเงิน-อุปกรณ์ทางการแพทย์
จากคณะ นักศึกษาพสบ.ทร.
“แพนเค้ก” ก็มา!!
สนับสนุนแก้ไขวิกฤตโควิดฯ
.
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้กองทัพเรือนำไปใช้ในภารกิจสนับสนุนการแก้ไขวิกฤตโควิด-19 จากคณะหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นต่างๆ ทั้งหมด 14 คณะ
ประธานชมรม พสบ.ทร. และ เลขาฯ ชมรม พสบ.ทร. บริจาค จำนวน 1,441,500 บาท และพสบ.ทร.รุ่นที่ 16 บริจาคเงินจำนวน 122,000 บาท และในนาม พสบ.ทร.รุ่นที่ 4 บริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท
1. คณะพสบ.ทร.รุ่นที่ 1 บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท
2. คณะพสบ.ทร.รุ่นที่ 2 บริจาคเงินจำนวน 116,000 บาท
3. คณะพสบ.ทร.รุ่นที่ 5 บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท
4. คณะพสบ.ทร.รุ่นที่ 6 บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท
5. คณะพสบ.ทร.รุ่นที่ 8 บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท
6. คณะพสบ.ทร.รุ่นที่ 9 บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท
7. คณะพสบ.ทร.รุ่นที่ 11 บริจาคเครื่องช่วยหายใจจำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 20,000 บาท
8. คณะพสบ.ทร.รุ่นที่ 12 บริจาคเครื่อง Capnography จำนวน 1 เครื่อง และ อุปกรณ์ PAPR 2 ชุด มูลค่า 134,000 บาท
9.คณะพสบ.ทร.รุ่นที่ 13 บริจาคเครื่อง PAPR 1เครื่อง จำนวน 42,000 บาท
10. คณะพสบ.ทร.รุ่นที่ 14 สนับสนุนอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และชุด
ป้องกันเชื้อโรคชนิดสวมปกปิดทั้งตัว (coverall) รวมมูลค่า 125,500 บาท
11. คณะพสบ.ทร.รุ่นที่ 15 บริจาคเงินจำนวน 110,000 บาท
12. คณะพสบ.ทร.รุ่นที่ 17 มอบเครื่องช่วยหายใจจำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 200,000 บาท
13. คณะพสบ.ทร.รุ่นที 18 มอบบริจาคเงินจำนวน 102,000 บาท
error: Content is protected !!