วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“ธรรมนัส-จุ๊บจิ๊บ-อ.แหม่ม” ร่วม ทีมบุญ “ พปชร.” ร่วมบริจาค โรงทาน วัดเบญจมบพิตรฯ

“ธรรมนัส-จุ๊บจิ๊บ-อ.แหม่ม”
ร่วม ทีมบุญ “ พปชร.”
ร่วมบริจาค โรงทาน
วัดเบญจมบพิตรฯ
ถวาย ภัตตาหารแด่พระภิกษุ-สามเณรแจกจ่ายอาหารให้ประชาชนในพื้นที่
.
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯและรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ฝ่ายปฏิบัติการ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉิน โควิด-19 พปชร. (ศปฉ.พปชร.)
พร้อมด้วย อ.แหม่ม นฤมล ภิญโญ
สินวัฒน์ รมช.แรงงาน ลงพื้นที่ร่วมบริจาคถวายปัจจัยและข้าวสารอาหารแห้งในโครงการ “โรงทาน ที่ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร” เพื่อสนับสนุนค่าภัตตาหารเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมแจกเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันบรรเทาความเดือนร้อนชุมชน
ซึ่งการลงพื้นที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เพื่อนำปัจจัยมาถวายเพื่อสบทบทุนค่า สนับสนุนค่าภัตตาหารเครื่องอุปโภคบริโภค ร่วมถึงนำข้าวสารอาหารแห้ง มาถวายในโครงการ “โรงทานวัด”
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
เป็นโครงการเพื่อจัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุ-สามเณรในพระอาราม รวมถึงเป็นการแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่เดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อเป็นการสนองตามพระราชดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ที่ทรงเห็นว่าวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทยมานับแต่โบราณตราบจนปัจจุบัน นอกเหนือจากเป็นที่พำนักของพระภิกษุสามเณร เพื่อการเรียนรู้ ยังเป็นสถานสาธารณสงเคราะห์ของชุมชนอีกด้วย
ทั้งนี้โครงการนี้ ได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9-31 พฤษภาคม 2564 โดยผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนค่าภัตตาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค ในโครงการ ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 020-280734-7 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามฯ
:ธรรมนัส พรหมเผ่า
error: Content is protected !!