วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

“ผู้การตู่” นำทีม ชป.ฉก. ยะลา ลงพื้นที่ตระเวน คุมเข้ม 14 ตำบลรอบนอกเมืองยะลา

“ผู้การตู่” นำทีม ชป.ฉก. ยะลา
ลงพื้นที่ตระเวน คุมเข้ม 14 ตำบลรอบนอกเมืองยะลา
ตรึงมาตรการป้องกัน ก่อนจบเดือนรอมฎอน
ย้ำ เคอร์ฟิว 4ทุ่ม-ตี4 ไม่กระทบ
ปฏิบัติต่อศาสนกิจของพี่น้องไทยมุสลิม
“ผู้การตู่” พันเอกธนุตม์. พิศาลสิทธิวัฒน์ ผู้บังคับการกรมทหารราบ ที่ 152 และ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ลงพื้นที่ตรวจการวางกำลังมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ 14 ตำบลรอบนอกเมืองยะลา จังหวัดยะลา
หลังหน่วยข่าว แจ้งเตือน ให้ระวังการก่อเหตุ ในช่วงก่อนสิ้นสุดเดือนรอมฎอน และวันฮารีรายอ
โดยได้ กำชับการปฎิบัติงาน ของชุดจรยุทธ์ จุดตรวจ. POP UP ให้เกิดความปลอดภัยในพื้นที่ และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน และเน้นให้สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่เรื่องการปฎิบัติตน เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิดฯ และขอความร่วมมืองดออกนอกเคหสถาน 2200-0400 น.ของ จังหวัดยะลา เพื่อไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติต่อศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิม
error: Content is protected !!