วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

“บิ๊กตู่” ประชุม ครม.VTC ที่ ศูนย์ PMOC ตึกไทยคู่ฟ้า

จาก ตึกบัญชาการ1
มา ตึกภักดีบดินทร์
จน มาถึง ตึกไทยคู่ฟ้า
“บิ๊กตู่” ประชุม ครม.VTC
ที่ ศูนย์ PMOC ตึกไทยคู่ฟ้า
โดยมี แค่ เลขาฯนายกฯ
และทีม ฝ่ายเสธ. เท่านั้น
หลัง โควิดฯรุนแรงขึ้น
แม้แต่ในทำเนียบรัฐบาล
แม่บ้านที่ดูแลตึกบัญชาการ ติดโควิดฯไปหลายคน
และมีการจำกัด คัดกรอง คนที่จะขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า ที่ทำงานนายกฯ
พลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ผ่านระบบ Video Conference ที่ ห้อง PMOC ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นาย ดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาฯนายกฯร่วมวงด้วย
error: Content is protected !!