วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

ฉก.นราธิวาส ปูพรม วางกำลัง ทางน้ำ-ทางบก สกัด การลอบข้ามแดนจาก มาเลเซีย

ฉก.นราธิวาส
ปูพรม วางกำลัง ทางน้ำ-ทางบก
สกัด การลอบข้ามแดนจาก มาเลเซีย
พร้อมเชื้อโควิดฯสายพันธุ์อินเดีย-แอฟริกาใต้
ยิ่งใกล้ ฮารีรายอ
พร้อม ป้องกัน การก่อเหตุ
ส่งท้าย เดือนรอมฎอน 13-14 พค.นี้
.
พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 /ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ลงพื้นที่ร่วมลาดตระเวนทางน้ำ พร้อมกำชับเพิ่มมาตรการ เข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัย ตามลำน้ำตลอดแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ตรวจสอบช่องทางข้ามธรรมชาติของแม่น้ำสุไหงโก-ลก ที่กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยด้าน จังหวัดนราธิวาส กับ รัฐกลันตันของประเทศมาเลเซีย ซึ่งถือว่าเป็นจุดสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะมีผู้ลักลอบเข้าประเทศ และเสี่ยงต่อการนำเชื้อโควิดฯสายพันธุ์อินเดียและแอฟริกาใต้ ข้ามฝั่งเข้ามาสู่ประเทศไทยได้
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลฮารีรายอ ซึ่งอาจจะมีผู้ลักลอบข้ามแดนเข้ามาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาล ประมาณในวันที่ 13 หรือ 14 พ.ค.64 ที่จะถึงนี้
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส สั่งการให้ หน่วยทหารในพื้นที่ เพิ่มมาตรการคุมเข้มตลอดแนวชายแดน สกัดกั้น พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก และ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เพิ่มมาตรการในการลาดตระเวน โดยให้ หน่วยได้บูรณาการ การปฎิบัติงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนในการบังคับใช้กฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด การเสริมกำลังตามแนวชายแดน โดยเฉพาะช่องทางที่มีชุมชนหรือหมู่บ้านอาศัยอยู่ใกล้แนวชายแดน
การจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และการจัดตั้งแหล่งข่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นการลักลอบการหลบหนีเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย
พร้อมกันนี้ ได้ตรวจการปฏิบัติตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ของชุดป้องกันชายแดน กองร้อยป้องกันชายแดน(ร้อย.ปชด.) ,กองร้อยทหารพรานเชิงรุก (ร้อย.ทพ.เชิงรุก) และชุดปฎิบัติการจรยุทธ์ (ชป.จรยุทธ์ )ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 โดยชุดป้องกันชายแดน จัดกำลังเสริมผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเฝ้าระวัง ตลอดตะเข็บชายแดน อ.ตากใบ อ.สุไหงโกลก และ อ.แว้ง
เพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดน
โดยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสมอบความห่วงใย พร้อมทั้งสิ่งของบำรุงขวัญ ให้กับกำลังพลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
error: Content is protected !!