วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“แม่ทัพเกรียง” แวะเยี่ยม ชุดคุ้มครองตำบล พิ้นที่ สะบ้าย้อย สงขลา

“แม่ทัพเกรียง” แวะเยี่ยม
ชุดคุ้มครองตำบล
พิ้นที่ สะบ้าย้อย สงขลา
แนะ ตื่นตัว เฝ้าระวังฐาน วางกำลัง จัดเวรยาม รักษาฐานที่มั่น
ป้องกันการถูกโจมตี
พร้อมติบโต้ หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด
ช่วงส่งท้าย เดือนรอมฎอน
.
พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ ลูกน้อง ที่เป็นทหาร และ พบปะ เจ้าหน้าที่ ชุดคุ้มครองตำบลวังใหญ่ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พูดคุยสร้างความร่วมมือ
โดยเฉพาะกำลังภาคประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน อาสาสมัครรักษาหมู่บ้าน ชุดคุ้มครองตำบล ที่มีส่วนสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นเตือนพี่น้องประชาชน ให้ตระหนักรับรู้ สร้างความเข้มแข็งปลอดภัยให้เกิดขึ้นในพื้นที่ และให้เข้าใจสถานการณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐมากขึ้น การทำงานและปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อคุ้มครองดูแลคนส่วนใหญ่นั้น จะต้องมีความพร้อม ถือระเบียบวินัยเป็นที่ตั้ง มีความระมัดระวัง ป้องกันตนเองอยู่ตลอดเวลา
เมื่อพี่น้องประชาชนเห็นเจ้าหน้าที่มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติภารกิจ พี่น้องประชาชนเหล่านั้นก็จะเกิดความอุ่นใจ
สิ่งสำคัญ คือเจ้าหน้าที่ทุกฐานปฏิบัติการต้องมีความตื่นตัว เฝ้าระวังฐานของตน วางกำลัง จัดเวรยาม รักษาฐานที่มั่นของตนอยู่ตลอด ไม่ให้เกิดการโจมตี
และหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็สามารถที่จะโต้ตอบได้อย่างทันท่วงทีโดยปราศจากความสูญเสีย
โดนแม่ทัพภาค4 ได้ พบปะพูดคุยให้นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเชิงรุกในการดูแลหมู่บ้าน และ มอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิคฯ ด้วย
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!