วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

มาเป็นคู่ รถครัวสนาม -รถปันสุข พล.พัฒนา4

มาเป็นคู่
รถครัวสนาม -รถปันสุข
พล.พัฒนา4
เข้าชุมขนไทยมุสลิม หาดใหญ่
ทำอาหารแจก ในการละศีลอด
.
“ผบ.เจี๊ยบ” พลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผบ.พล.พัฒนา 4 นำรถครัวสนาม และรถปันสุข กองพลพัฒนาที่ 4 ไปดูแลคนไทยมุสลิม ละศีลอด. หรือ เปิดปอซอ ที่ ชุมชนบางมวงมัสยิดอันซอรุดดีน ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยทำเมนู ข้าวเหนียวไก่ทอด
ส่วน รถปันสุขนำผักสด ผลไม้สดปลอดสารพิษ และข้าวสาร ของบริโภคที่จำเป๋น
พร้อม ส่งทหารทีมพ่นไฮดรอเจนเปอร์ออกไซด์ฆ่าเชื้อมัสยิดและซอยชุมชน
error: Content is protected !!