วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

พิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน สำหรับพิธีแรกนาขวัญ เนื่องในวันพืชมงคล .

“พล.อ.สุรยุทธ์”นำ
“วิษณุ-เฉลิมชัย-ธรรมนัส-ประพัฒน์”
เข้าเฝ้าฯสมเด็จพระสังฆราชฯ
ประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน สำหรับพิธีแรกนาขวัญ
เนื่องในวันพืชมงคล
.
.
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ เป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรี นำ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ และ นายประพัฒน์ โพธสุทน รมช.เกษตรฯ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเป็นประธานในการประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง สำหรับการพิธีแรกนาขวัญ ในวันพืชมงคล 10 พค.นี้
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดอาราธนาให้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเป็นประธานในการประกอบพิธีฯ
ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานฝ่ายฆราวาส
:ธรรมนัส พรหมเผ่า
error: Content is protected !!