วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

ซ้อมแผนเผชิญเหตุ ป้องกัน การเข้าโจมตีฐาน

ตชด. สะบ้าย้อย
ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ
ป้องกัน การเข้าโจมตีฐาน
พร้อมรับสถานการณ์
โค้งสุดท้าย เดือนรอมฎอน
.
“ผบ.ต้น” พล.ต.ศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5/ผบ.ฉก.สงขลา ตรวจเยี่ยม หมวดฉก.ตชด.4322 ที่ บ.สุโสะ ม.2 ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เพื่อซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและมอบแนวทางในการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ
ในการฝึกจำลองเหตุการณ์ กรณี ผกร. (ผู้ก่อเหตุรุนแรง) เข้าโจมตีฐานปฏิบัติการ
โดยขอรับการสนับสนุน ชุดปฏิบัติการจู่โจมคทอ.ชค.543 เพื่อเข้าคลี่คลายสถานการณ์
ในการมาเยี่ยมกำลังพล ครั้งนี้ ผบ.ต้น ได้มอบสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วย
error: Content is protected !!