วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

ผักในค่าย

ทหารพรานหญิง
เก็บผัก ในค่าย
และช่วยซื้อ ผักชาวบ้าน
ไปแบ่งปัน ชาวรามัน ยะลา
ได้นำไปทำกับข้าว ช่วยลดค่าใช้จ่าย
แถมได้ช่วย เกษตรกร ด้วย
.
.
ทหารพรานหญิง ฉก.ทพ.41 และ ชป.กร. ร้อย.ทพ.4115 ทั้ง เก็บพืชผัก และ ผลผลิตทางการเกษตร ที่ปลูกในหน่วย อ.รามัน จ.ยะลา และทั้งไปช่วยรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ ต.ท่าธง เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้กลุ่มเกษตรกร
แล้วนำไปแบ่งปัน แจกจ่าย ให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรผ่านหน้า บก.ฉก.ทพ.41 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อCOVID-19
:ฉก.ยะลา
error: Content is protected !!