วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“แม่ทัพเกรียง- ผบ.ไพศาล-เสธ.แม็กซ์” ลงพื้นที่ ปัตตานี เยี่ยมครัวสนาม

08 พ.ค. 2021
209
“แม่ทัพเกรียง- ผบ.ไพศาล-เสธ.แม็กซ์”
ลงพื้นที่ ปัตตานี เยี่ยมครัวสนาม
และช่วยจัดอาหาร แจกชาวบ้าน
พร้อมให้กำลังใจ จนท.
ในหมู่บ้าน ล็อคดาวน์
ชุมชนบือติงตันหยง
พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 พลตรีคมกฤช รัตนฉายา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ลงพื้นที่เทศบาลเมืองปัตตานี ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19
พร้อมหารือการปฏิบัติให้หน่วยในพื้นที่เข้าดำเนินการช่วยเหลือ สนับสนุนยุทโธปกรณ์ กำลังพล อำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทันที
โดยมณฑลทหารบกที่ 46 และกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 153 พลทหารราบที่ 15 ได้จัดครัวสนามให้บริการอาหารและน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองปัตตานี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 บริเวณถนนปากน้ำซอย 2 ชุมชนบือติงตันหยง เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
โดยได้จัดทำเป็นอาหารปรุงสุก แจกอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ประชาชน ในชุมชน ซึ่งมีประกาศล็อคดาวน์จากทางจังหวัด เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อ covid 19 แพร่กระจายในชุมชน และมีผู้เสี่ยงสูงอาศัยอยู่ในชุมชน 228 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 1,300 คน
โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน ประสานผู้แทนแต่ละครอบครัว ออกมารับอาหารและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
แม่ทัพภาค 4 กล่าวว่า ภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ จะไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนและขอให้เข้มแข็ง อดทน เนื่องจากพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง หากไม่ทำตามกฎกติกา อาจจะนำความเดือดร้อนไปสู่สังคมโดยส่วนรวมได้
นอกจากข้าวกล่องที่นำมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนแล้ว ยังมีอาหารสดที่จะนำมามอบให้เพื่อไปปรุงในแต่ละบ้าน ผู้นำชุมชนและคนในชุมชนต้องร่วมมือกัน สร้างสังคมที่เข้มแข็ง ดูแลซึ่งกันและกัน รับผิดชอบต่อสังคม เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ อสม. ผู้นำหมู่บ้าน จะต้องสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชน ให้ตระหนักรู้ถึงปัจจัยเสี่ยงความสำคัญในการเฝ้าระวัง
และหากพื้นที่สามารถควบคุมได้สถานการณ์ต่าง ๆ ก็จะเบาบางและกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ซึ่งอาหารต่าง ๆ ที่ปรุงจากรถครัวสนามนั้น ได้รับความมือจากพี่น้องประชาชนจิตอาสาที่เป็นมุสลิม มาดำเนินการปรุงอาหารให้ จึงมั่นใจได้ว่าพี่น้องมุสลิมสามารถจะรับประทานอาหารที่เป็น ฮาลาล ได้อย่างสบายใจ ก่อนมอบเจลแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในการป้องกันตนเองและนำไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านได้มีติดบ้านกันทุกครัวเรือน
error: Content is protected !!