วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

“ศปม.พล.ร.9” จัดทีม พ่อครัว และ รถครัวสนาม พร้อม ออกช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่

08 พ.ค. 2021
242
ทหาร ร.29 ในนาม ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)พล.ร.9 เตรียมความพร้อม กำลังพลจิตอาสา ยานพาหนะ และรถครัวสนาม ในการนำยุทโธปกรณ์และกำลังพล ไปประกอบอาหารปรุงสำเร็จ ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ภายใต้มาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด
error: Content is protected !!