วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

กลาโหม สั่งกองทัพ สนับสนุนกำลังพล จัดตั้ง “รพ.บุษราคัม” ในอิมแพค เมืองทองธานี

กลาโหม สั่งกองทัพ
สนับสนุนกำลังพล จัดตั้ง
“รพ.บุษราคัม” ในอิมแพค เมืองทองธานี
รองรับผู้ป่วยระดับเหลือง-เขียว
กว่า 3,000 ราย
เปิดใช้สัปดาห์หน้า
พร้อม จัดรถครัวสนาม ทำอาหารให้กับประชาชน ในชุมชนพื้นที่สีแดง
.
พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม และ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกห. ประชุมร่วมกับ นขต.กห. เหล่าทัพ กอ.รมน.และ ตำรวจผ่านระบบทางไกล ที่ ศาลาว่าการกลาโหม เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการสนับสนุนแก้ปัญหาสถาการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า พลเอก ชัยชาญ ย้ำสั่งการของ พลเอกประยุทธ์ นายกฯและ รมว.กลาโหม ขอให้ทุกเหล่าทัพ ร่วมกันระดมกำลังทุกภาคส่วนเข้าไปช่วยสนับสนุนการทำงานของ “ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์ โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล“ ที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจ เพื่อควบคุมและจำกัดการแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะในชุมชนแออัดและพื้นที่เสี่ยงที่กำลังเกิดขึ้น
พร้อมกันนี้ ยังห่วงใย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและไม่ประมาท
พล.อ.ชัยชาญ ได้กำชับ ขอให้ทุกเหล่าทัพ เร่งเข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุน สธ. จัดตั้ง “รพ.บุษราคัม”ในพื้นที่อิมแพคเมืองทอง ที่กำลังจัดตั้งขึ้นเฉพาะรองรับการดูแลผู้ป่วยระดับเหลืองและเขียวได้กว่า 3,000 ราย ให้สามารถเปิดทำงานได้ในสัปดาห์หน้า
พร้อมทั้งให้จัดรถครัวสนามสนับสนุนการประกอบอาหารให้กับประชาชนชนในชุมชนพื้นที่สีแดง โดยเฉพาะขอให้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในพื้นที่เสี่ยงด้วย
พร้อมกันนี้ ขอให้ รพ.ทหารของทุกเหล่าทัพและตำรวจ ประสานและเตรียมให้การสนับสนุน สธ.บริหารจัดการกระจายวัคซีนให้ถึงประชาชนแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้เร็วที่สุด
ทั้งนี้ในส่วนของกองทัพ ขอให้เตรียมแผนและความพร้อมของหน่วยแพทย์ทหาร เพื่อกระจายวัคซีนให้กับกำลังพลในแต่ละพื้นที่ให้เร็วที่สุด โดยให้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
พร้อมทั้งขอให้มีการซักซ้อมแผนและอบรมให้ความรู้ กับเจ้าหน้าที่สายแพทย์ รวมทั้งกำลังพลและครอบครัว ให้เตรียมพร้อมรับกับวัคซีนที่กำลังจะมาถึง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานร่วมกัน
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป
error: Content is protected !!