วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

“ผบ.ทหารสูงสุด” ส่งทหาร กรมยุทธบริการทหาร ลงพื้นที่ ชุมชนบ้านขิง เขตบางแค

“ผบ.ทหารสูงสุด”
ส่งทหาร กรมยุทธบริการทหาร
ลงพื้นที่ ชุมชนบ้านขิง เขตบางแค
ทำอาหาร แจกทุกวันๆละ 3 มื้อ
พร้อมของใช้จำเป็น
หลัง 85 ชาวบ้านติดโควิดฯ
และอีก120 สัมผัส เสี่ยงสูง
ยัน จะดูแล ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
.
พลตรี ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ผบ.ทสส./หน.ศปม.) สั่งการให้ กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ให้ความช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านขิง เขตบางแค กทม. อย่างเร่งด่วน
พลโท อรรถนพ ลาภชุ่มศรี เจ้ากรมยุทธบริการทหารและคณะ ลงพื้นที่สำรวจชุมชนบ้านขิง เขตบางแค เพื่อรับทราบปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน
พร้อมเตรียมการในการประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนวันละ 3 มื้อ เพื่อหลีกเลี่ยงการออกมาพบปะกันภายในชุมชน ป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง
โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้ 8 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป วันละ 3 มื้อ
พร้อมนำสิ่งของอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น เช่น อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (ชุด PPE) หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ข้าวสาร น้ำมันพืช บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และน้ำดื่ม มอบให้กับผู้นำชุมชนเป็นตัวแทนรับมอบและนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนตามบ้านพักอาศัยซึ่งมี 250 ครัวเรือน
สำหรับชุมชนบ้านขิง ปัจจุบันมีบ้านพักที่มีลักษณะเป็นชุมชนแออัดและอยู่ในพื้นที่เสี่ยง จำนวน 140 ครัวเรือน มีจำนวนประชากรที่อาศัยในชุมชนกว่า 1,500 คน
ซึ่งปัจจุบันตรวจพบผู้ติดเชื้อแล้ว จำนวน 85 คน และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งได้รับการกักตัวอยู่ที่บ้านอีก 120 คน
ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนบ้านขิงไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
error: Content is protected !!