วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

ทีมไทยแลนด์ มุ่งหน้า อินเดีย

เครื่องบิน Airbus A 340 ของ กองทัพอากาศ ได้เชิญ เครื่องผลิตออกซิเจน-ถังบรรจุก๊าซออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์พระราชทาน
บินไป กรุงนิวเดลี อินเดียแล้ว โดยมี รองเสธ.เปิ้ล พล.อ.ท.ตรีพล อ่องไพฑูรย์ รองเสธ.ทอ. และ เสธ.เจ๋ง พล.อ.ต.มนัท ชวนะประยูร รองเจ้ากรมยุทธการทอ. และกรมข่าวทอ. ร่วมดูแลความเรียบร้อยและ ส่งเที่ยวบินนี้
โดยมี จนท.กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้คำแนะนำการปฏิบัติและสนับสนุนแพทย์และพยาบาลในการปฏิบัติภารกิจนี้
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจนและถังบรรจุก๊าซออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ เพื่อพระราชทานสำหรับช่วยเหลือชาวอินเดียที่ติดเชื้อ COVID-19 ณ สาธารณรัฐอินเดีย
โดย สมาคมอินเดียในประเทศไทย, หอการค้าไทยอินเดียและสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีอินเดียในประเทศไทย ได้
ส่งเครื่องผลิตออกซิเจน 70 เครื่อง ถังออกซิเจน 300 ถัง และอุปกรณ์ควบคุมปริมาณออกซิเจน 200ชุด ไปช่วยเหลือชาวอินเดียที่ติดเชื้อ COVID-19 ด้วย
โดยขากลับ ในเย็นวันนี้ จะนำข้าราชการของสถานเอกอัครราชทูตที่ติดเชื้อ COVID-19 กลับมารักษาพยาบาลที่ประเทศไทยมาด้วย
error: Content is protected !!