วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

ส่งกลับบ้าน!!

“ผู้ป่วยโควิดฯ” รร.การบิน ทอ. ทะยอยกลับบ้าน หลังรักษาตัวหายแล้ว 61 คน เหลืออีก 93 คน …”เสธ.รร.การบินทอ.” นำทีม โบกมืออำลา
นาวาอากาศเอก พลวัตร อินทรวิเศษ เสนาธิการโรงเรียนการบิน ร่วมส่งผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาครบ14วัน ในโรงพยาบาลสนาม ทอ.รร.การบิน กำแพงแสน นครปฐม ที่รักษาตัวหายแล้ว กลับบ้าน จำนวน 5 ราย
ที้งนี้ โรงพยาบาลสนาม ทอ.รร.การบิน ได้รับผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา ดำเนินการดูแลรักษาผู้ป่วยที่แสดงอาการและไม่แสดงอาการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.- 7 พ.ค.64 รสม 167 ราย
โดย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 61ราย อยุ่ระหว่างการรักษา 92 ราย
โรงพยาบาลสนาม ทอ.รร.การบิน ให้การสนับสนุนการทำงานของ ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เช่น วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่สำหรับผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย และระบบสาธารณูปโภค ต่างๆ
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!