วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

68 ปี รร.นายเรืออากาศฯ

“ผบ.ทอ.” นำวางมาลา
สดุดี3 บุพการีทหารอากาศ
ที่ ไปศึกษาด้านการบินที่ฝรั่งเศส
ก่อนกลับมาตั้ง รร.นายเรืออากาศ
จาก “พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ”
มา สู่ยุค”พลอากาศเอก ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี”
.
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ วางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ครบรอบปีที่ 68
โดยมี พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธีฯ ที่ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ก่อตั้งขึ้นจากวิสัยทัศน์ของจอมพลสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย ทรงริเริ่มกิจการด้านการบินอย่างจริงจัง และส่ง 3 บุพการีทหารอากาศ ไปศึกษาด้านการบินที่ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งถือว่ามีความก้าวหน้าที่สุดในขณะนั้น
จากนั้น พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ ได้มีปณิธานอย่างแน่วแน่ว่า “เราต้องมีโรงเรียนผลิตนายทหารสัญญาบัตรของเราขึ้นเองให้จงได้”
หลังจากกลับจากศึกษาด้านการบินที่ประเทศฝรั่งเศส ต่อมา พลอากาศเอก ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในขณะนั้น ได้สานต่อปณิธานนี้ โดยนำโครงการจัดตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศเสนอต่อกระทรวงกลาโหม ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2495 และได้รับนักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นแรกในปีถัดมา
ทั้งนี้ โรงเรียนนายเรืออากาศได้เปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7พฤษภาคม 2496 จึงถือว่าวันนี้เป็นวันสถาปนาโรงเรียนนายเรืออากาศ เป็นต้นมา
จากวันนั้นจนถึงวันนี้ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลัก ของกองทัพอากาศมากว่า 6,400 นาย ก้าวสู่การเป็น สถาบันการศึกษาทางทหารชั้นนำ และเป็นสถาบันปัญญาแห่งอนาคต
นอกจากนี้ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ณ ที่ตั้งแห่งใหม่ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งจะเป็นสถานที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาให้แก่นักเรียนนายเรืออากาศ ซึ่งพวกเขาจะเป็นอนาคตของกองทัพอากาศ
error: Content is protected !!