วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

ทำเนียบฯ งดสื่อ ต่อ ทบ. ก็ งดสื่อ ด้วย ถึง21 พ.ค.

ทำเนียบฯ งดสื่อ ต่อ
ทบ. ก็ งดสื่อ ด้วย
ถึง21 พ.ค.
เพราะ ยังใช้ นโยบาย Work from Home
เพื่อลดการมารวมตัวกัน
แม้ สถานการณ์โควิดฯ ในทำเนียบรัฐบาล กับ ใน บก.ทบ. จะแตกต่างกัน…. แต่หลังจากทำเนียบฯ แจ้งงดสื่อเข้ารายงานข่าวในทำเนียบฯ จาก 11 พค.นี้ ออกไป เป็น 21 พค. เพราะ ในทำเนียบฯ พบผู้ติดเชิ้อโควิดฯ อยู่ แล้ว…. ในส่วนของ ทบ. ก็แจ้ง งดสื่อ เข้าทำข่าว ในบก.ทบ. ต่อ ถึง21 พค. เช่นกัน เพราะ ทบ. ก็ใช้นโยบาย Work from Home เช่นกัน
มีกำลังพล สับเปลี่ยนเวรกันมาที่บก.ทบ. แต่ ให้ Work from Home มากที่สุด ตามนโยบาย ศบค.
error: Content is protected !!