วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

“อ.แหม่ม”ประชุมออนไลน์ Microsoft APAC Public Sector Digital Summit

“อ.แหม่ม” ใส่เสื้อสีชมพู สดใส
ร่วมประชุมออนไลน์ Microsoft APAC Public Sector Digital Summit
มีรายงานว่า “อ.แหม่ม” นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน ได้ไปฉีดวัคซีน แล้ว หลังจากที่ เดิม ยังไม่ฉีด เพราะเกรงว่าจะมีผล หากตัองการจะมีลูก อีกคน แต่สถานการณ์โควิดฯรุนแรง ขึ้น จึงไปฉีด ชิโนแวค แล้ว ไม่พบผลข้างเคียง
เผยภาพ หน้าตาสดใส ขณะ ร่วมอภิปรายในงาน Microsoft APAC Public Sector Digital Summit-Empowering nations for a digital society ในประเด็น “สังคมและอนาคตของการทำงาน (Society and the Future of Work)” ผ่านระบบ Microsoft Teams Live
.
พร้อมระบุว่า ทักษะด้านดิจิทัลถือเป็นทักษะแรงงานที่สำคัญสำหรับอนาคต เนื่องจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัลและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก่อให้เกิดธุรกิจและอาชีพใหม่ ๆ ที่ต้องการการใช้ทักษะด้านดิจิทัลอย่างเร่งด่วน
โดย กพร. ได้มีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล (DISDA) ขึ้นมา เพื่อดูแลการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่กำลังแรงงานและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อจัดทำหลักสูตรในการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะด้านดิจิทัลให้แก่กำลังแรงงานทั้งระบบ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และข้อความพูดว่า "กระกรวงแรงงาน ขงงาน Ministry วาน Mini"
เพจ: นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
error: Content is protected !!