วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

ฉก.ยะลา เข้ม! แผนยุทธการพิทักษ์ ยะหา-กาบัง -กรงปินัง4716 รับ 10 วัน อันตราย

ฉก.ยะลา เข้ม!
แผนยุทธการพิทักษ์
ยะหา-กาบัง -กรงปินัง4716
รับ 10 วัน อันตราย
ก่อน หมดเดือน รอมฎอน
“ผบ.ทิศ” เยี่ยมชุดปฏิบัติการจรยุทธ์
บาโงยซิแน
.
พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผบ.ฉก.ยะลา พร้อมด้วย พันเอก โกเมธ รัตนผ่องใส ผบ.ฉก.ทพ.47 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจแก่กำลังพลชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ในพื้นที่ บ.บูเก๊ะ ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา
ตามแผนยุทธการพิทักษ์ ยะหา, กาบัง และกรงปินัง – 4716 ในห้วง 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1442
ทั้งนี้ได้เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย และสั่งการของ ผอ.รมน.ภาค 4 ในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่รับผิดชอบ
รวมทั้งไม่ประมาทในการปฏิบัติงานในเเต่ละภารกิจ และสามารถดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนได้
พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพลชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ด้วย
error: Content is protected !!