วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

ทหาร พล พัฒนา4 ดูแล ชาวหาดใหญ่

ทหาร พล พัฒนา4
ดูแล ชาวหาดใหญ่
ทั้ง พ่นฆ่าเชื้อ สถานีขนส่ง
-รถทัวร์
ตั้งโรงครัว-แจกหน้ากากอนามัย
กองพลพัฒนาที่4 ส่งทหารทีมฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ด้วยน้ำยา ไฮดรอเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% ออกทำความสะอาด บริเวณสถานีขนส่งเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา
นอกจากนี้ พลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผบ.พลพัฒนา 4 ยังจัดตั้งโรงครัว พัน.พัฒนา 4 สำหรับญาติผู้ป่วย ที่ วัดโคกนาว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
พร้อมรณรงค์แจกหน้ากากอนามัย ให้ประชาชน บขส.หาดใหญ่ ร่วมกับนาย ยงยุทธ รักษาภิกษุ ผอ.สถานีขนส่ง เทศบาลนครหาดใหญ่ แห่งที่ 1 ด้วย
error: Content is protected !!