วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

ศรชล. ส่งชุดสหวิชาชีพ ตรวจคัดกรองเข้ม เรือประมง เรือสินค้า ผ่านด่านทางทะเลเข้าราชอาณาจักร

ศรชล.
ส่งชุดสหวิชาชีพ
ตรวจคัดกรองเข้ม
เรือประมง เรือสินค้า
ผ่านด่านทางทะเลเข้าราชอาณาจักร
หวั่นนำเชื้อโควิดฯสายพันธ์ุใหม่จากเพื่อนบ้านเข้าไทย
พลเรือตรีปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล(ศรชล.) เปิดเผยว่า พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ และรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) สั่งการให้ ศรชล. ยกระดับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID-19)อย่างเข้มงวด
โดยให้กำลังพลของ ศรชล. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ให้ปรับการทำงานของกำลังพลเป็นแบบ Work From Home
และเน้นย้ำให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม การใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ การวัดอุณหภูมิก่อนเข้าหน่วย และการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 สูง
รวมทั้งกำชับให้กำลังพลทุกนายใช้ Application “ไทยชนะ” เมื่อเดินทางไปในพื้นที่สาธารณะต่างๆและสั่งการให้หน่วยต่างๆ ปรับลดงบประมาณในการจัดหาพัสดุที่ไม่เร่งด่วนมาใช้ในการจัดหาแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกัน COVID-19
ในส่วนของหน่วยปฏิบัติการทางทะเล รอง ผอ.ศรชล.ได้สั่งการให้ ศรชล.ภาค ศรชล.จังหวัด และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัด (PSCC) ตลอดจนหน่วยกำลังในพื้นที่ดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของCOVID-19อย่างเข้มงวดตามมาตรการ ข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มขีดความสามารถ
รวมถึงให้มุ่งเน้นการปฏิบัติงาน
ในเชิงรุกโดยกำกับ ติดตามการปฏิบัติในการตรวจตราเรือสินค้า เรือประมง และเรือต่าง ๆ ในการผ่านด่านทางทะเลเข้าราชอาณาจักรอย่างเข้มงวด
รวมทั้งการจัดเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ
บูรณาการการตรวจคัดกรองเชื้อ
COVID-19 บริเวณท่าเรือ และแพปลาภายในจังหวัดที่รับผิดชอบ
โดยเฉพาะการสกัดกั้นผู้อพยพหรือผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านทางทะเล เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ เช่นสายพันธุ์อินเดีย ซึ่งเพิ่งเริ่มมีการระบาดในประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาแพร่ในประเทศไทย
ขณะที่ เรือหลวงชลบุรี ตรวจเยี่ยมเรือประมงจำนวน 2 ลำ กลางทะเลอันดามัน เพื่อตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายต่าง ๆ ในทะเล พร้อมทั้งมอบกล่องยาและเวชภัณฑ์ไว้สำหรับใช้ในยามฉุกเฉิน
ข้อมูล :ศรชล
:ทัพเรือภาคที่3
error: Content is protected !!