วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

“มอร์ไซค์ พุ่มพวง”ทหารพราน35

“มอร์ไซค์ พุ่มพวง”ทหารพราน35
ขึ้นเขา -เข้าหมู่บ้าน ชายแดน
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
แจกพืชผัก โครงการทหารพันธุ์ดี
“กรมสมเด็จพระเทพฯ” ให้ชาวบ้าน
ลดค่าใช้จ่ายในการทำกับข้าว
สร้าง “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”
.
ฉก.ทหารพราน35 จัดรถจักรยานยนต์ เป็น รถพุ่มพวง พร้อมพืชผักสวนครัว จากแปลงเกษตร โครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ นำไปแจกจ่ายแบ่งปัน ให้ชาวบ้าน ที่ ร.ร.บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิดฯ ในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ยากไร้ และผู้พิการ
:กองทัพภาค3
error: Content is protected !!