วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“ผบ.ฉก.ยะลา” มอบ ข้าวสาร-เครื่องบริโภค ให้ ประชาชนที่มีรายได้น้อย

04 พ.ค. 2021
129
“ผบ.ฉก.ยะลา”
มอบ ข้าวสาร-เครื่องบริโภค
ให้ ผบ.หน่วย นำไปแจกจ่าย ให้
ประชาชนที่มีรายได้น้อย
ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ช่วงโควิดฯ
.
พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา มอบข้าวสารและเครื่องบริโภค ให้แก่ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่ และผู้บังคับกองร้อย. ในที่ตั้งของหน่วย
ทั้งนี้ ข้าวสารและ เครื่องบริโภคเหล่านี้ ได้ส่งมอบให้ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ นำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนทั้งไทยพุทธและมุสลิมที่มีรายได้น้อย และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการประกอบศาสนกิจละศีลอดในห้วงเดือนรอมฎอน และการดำเนินชีวิตประจำวัน ในพื้นที่จังหวัดยะลา ด้วย
ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ดูแลผู้มีรายได้น้อย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในห้วงสถานการณ์ Covid – 19 และการละศีลอดในเดือนรอมฎอน”
อย่างไรก็ตาม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ยังได้เน้นย้ำให้กำลังพลประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ และขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19อย่างเคร่งครัด ตามที่รัฐบาล และจังหวัดยะลา ได้ออกประกาศเพื่อลดผู้ติดเชื้อให้ได้
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!