วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ทีม เป้เขียว! ลงพื้นที่ แจก หน้ากากอนามัย อาวุธสู้ โควิด!!

ทีม เป้เขียว! ลงพื้นที่
แจก หน้ากากอนามัย
อาวุธสู้ โควิด!!
ทบ.Delivery ให้ถึงบ้าน
“1กล่อง: 1ครอบครัว”
ตลอดเดิอน พ.ค.
.
พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เล็งเห็นว่าประชาชนบางส่วนอาจได้รับหน้ากากอนามัย หรือจัดหาด้วยตนเองไม่เพียงพอ และมีค่าใช้จ่าย
ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมการป้องกันตนเองและช่วยลดภาระของประชาชน ผบ.ทบ. ได้มอบให้หน่วยทหาร นำหน้ากากอนามัย “หนึ่งกล่อง ต่อหนึ่งครอบครัว”กระจายออกมอบให้ประชาชนตามที่พักอาศัย ร้านค้า แหล่งชุมชน แบบ“Delivery mask “ให้ถึงมือประชาชนอย่างทั่วถึงมากที่สุด โดยจะดำเนินการตลอดเดือนพฤษภาคมนี้
โดยในวันนี้ ในพื้นที่ กทม. กำลังพลจิตอาสาจากกองทัพภาคที่ 1 ได้ ออกประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจการปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน COVID–19 พร้อมมอบหน้ากากอนามัย 1,500 กล่อง ให้กับประชาชนใน 4 พื้นที่ ได้แก่ ชุมชนตลาดกลางดินแดง เขตดินแดง, ชุมชนตรอกสลักหิน เขตปทุมวัน, ชุมชนคลองเปรมประชาพัฒนา เขตหลักสี่ และชุมชนประชาร่วมใจ 2 เขตจตุจักร
นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับชุมชนเขตพระนครจัดกิจกรรม “ชุมชนเขตพระนคร และกองทัพบกร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ที่ วัดราชนัดดาราชวรวิหาร พร้อมมอบหน้ากากอนามัย 1,000 กล่องให้กับประชาชนในชุมชนโดยรอบกองบัญชาการกองทัพบกด้วย
error: Content is protected !!