วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2566

“ในหลวง-พระราชินี” พระราชทาน เครื่องผลิตอ็อกซิเย่น และถัง อ๊อกซิเย่น ช่วยเหลือชาวอินเดีย

“ในหลวง-พระราชินี” ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจน และถังบรรจุก๊าซออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ เพื่อพระราชทานสำหรับช่วยเหลือชาวอินเดีย โปรดเกล้าฯ “องคมนตรีจิรายุ” มอบให้สถานทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย
โดย ทอ. เตรียมจัดเครื่องบิน นำส่งอินเดียพร้อม สิ่งของ จากสมาคมคนอินเดียในไทย เวชภัณฑ์ ช่วยคนอินเดีย และคนไทยในอินเดีย

.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีฯ โปรดเกล้าฯ ให้นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เชิญเครื่องผลิตออกซิเจน และถังบรรจุก๊าซออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ พระราชทาน ไปมอบแก่ นางสุจิตรา ทุไร เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 กองบัญชาการกองทัพอากาศ

โดย กองทัพอากาศ จะจัดเครื่องบินเที่ยวบินพิเศษ ลำเลียงสิ่งของพระราชทาน รวมทั้ง สิ่งของจำเป็นต่างๆ จากสมาคมชาวอินเดียในประเทศไทยไปมอบให้ที่กรุงนิวเดลี อินเดีย กำหนดเบื้องต้น 5 พค. นี้ โดยรอการรวบรวมสิ่งของ บริจาคต่างๆ ให้พร้อม

error: Content is protected !!