วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

“กษัตริย์ซัลมาน บิน อาซีซ” แห่งซาอุดิอาระเบีย มอบกล่องของขวัญ เดือนรอมฎอน ให้ มุสลิมชายแดนใต้

“กษัตริย์ซัลมาน บิน อาซีซ”
แห่งซาอุดิอาระเบีย
มอบกล่องของขวัญ เดือนรอมฎอน
ให้ มุสลิมชายแดนใต้
“แม่ทัพภาค 4” นำมามอบให้
สานสัมพันธ์ แห่งความศรัทธา
.
พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 มอบกล่องของขวัญให้แก่พี่น้องชาวมุสลิมห้วงเดือนรอมฎอน ในโครงการ “ละศีลอดกษัตริย์ซัลมาน บิน อาซีซ” กษัตริย์แห่งประเทศซาอุดิอาระเบีย ที่ได้จากโครงการมอบกล่องของขวัญ ในช่วงเดือนรอมฎอนปีฮัจเราะห์ศักราช 1442 ให้กับพี่น้องมุสลิมทั่วโลก ที่บ้านโคกยาร่วง ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
สำหรับในประเทศไทยนั้น ได้ส่งมอบกล่องของขวัญผ่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาลี สาเมาะ รองผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในนามคณะทำงานสถานทูตซาอุดิอาระเบีย/ประธานมูลนิธิสานสัมพันธ์เพื่อมนุษยชาติ
โดยมีนายสุไลมาน แวมามะ อุปนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย/รองประธานมูลนิธิสานสัมพันธ์เพื่อมนุษยชาติ เป็นผู้ประสานงานโครงการ ด้วยการนำกล่องของขวัญ ส่งมอบต่อให้กับพี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
ซึ่งในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านโคกยาร่วง ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้รับมอบกล่องของขวัญจำนวนหนึ่งจากโครงการ ที่มีกว่า 35,000 กล่อง เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเป็นการแสดงถึงความปรารถนาดีต่อพี่น้องประชาชนที่ได้ปฏิบัติศาสนกิจสำคัญในเดือนแห่งความศรัทธานี้
แม่ทัพภาค 4 กล่าวว่า เป็นมหากรุณาธิคุณของกษัตริย์แห่งซาอุดิอาระเบีย ที่ได้มอบกล่องของขวัญ ในโครงการละศีลอดให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ พระองค์ทรงเล็งเห็นความสำคัญต่อพี่น้องมุสลิมที่ปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอนทั่วโลก รวมไปถึงประเทศไทย ซึ่งทรงปฏิบัติเช่นนี้เป็นเวลาหลายปี และเป็นไปด้วยดีเสมอ
โดยพี่น้องประชาชนทุกคน ขอสรรเสริญแด่พระองค์ท่านในพระมหากรุณาธิคุณที่มอบให้ในเดือนแห่งความศรัทธา ซึ่งความปรารถนาดีนี้เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย และประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นไปด้วยดีเสมอมา
และขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้นำพาสิ่งดีดีเข้ามาถึงมือพี่น้องประชาชน ในห้วงเดือนรอมฎอนอันประเสร็ฐนี้ ที่พี่น้องอิสลามต่างอยากทำความดี และสิ่งที่ทุกคนกำหนดได้คือ ความคิดที่ดี และความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ ไม่ต้องการความรุนแรงให้เกิดขึ้นในสังคม และพร้อมพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนสู่สังคมสันติสุข”
ทั้งนี้แม่ทัพภาค 4 ได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ในการปฏิบัติศาสนกิจ ให้เป็นไปตามมาตรการที่จุฬาราชมนตรีได้กำหนดไว้ในการปฏิบัติ และเข้าใจในการปฏิบัติตนท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิช 19 ควบคู่กันไป
error: Content is protected !!