วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

ทหารชุดลาดตระเวนจรยุทธ์ ฉก.ร.5 กองกำลังเทพสตรี ลาดตระเวนเข้ม ชายแดนไทย-มาเลเซีย

ทหารชุดลาดตระเวนจรยุทธ์
ฉก.ร.5 กองกำลังเทพสตรี
ลาดตระเวนเข้ม
ชายแดนไทย-มาเลเซีย
ด้าน สงขลา-สตูล ทั้งทางบก-ทางน้ำ
หวั่น ลักลอบข้ามแดน
นำโควิดฯสายพันธุ์อินเดีย-แอฟริกาใต้ที่ระบาดอยู่ในมาเลเซีย
มาแพร่ระบาดในไทย
.
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 (ฉก.ร.5) กองกำลังเทพสตรี ส่งกำลังทหาร และฝ่ายความมั่นคง คุมเข้มพื้นที่แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ในจ.สงขลา, จ.สตูล ป้องกันชาวไทยและชาวต่างด้าวลักลอบเข้ามาและนำเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์อินเดียและสายพันธุ์แอฟริกาใต้ที่ระบาดอยู่ในประเทศมาเลเซียมาแพร่ระบาดในประเทศไทย
โดยเฉพาะช่วงใกล้สิ้นสุดการถือศีลอดและเข้าสู่เทศกาลฮารีรายอ
พันเอก อายุพันธ์ กรรณสูต ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหาราบที่ 5 สั่งการให้ กองร้อยทหารราบที่ 5021 พร้อมกำลัง ตำรวจตระเวณชายแดน.437 ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ได้ร่วมประชุมเพื่อวางแนวทางการป้องกันการลักลอบเดินทางเข้ามาทางแนวรั้วชายแดนและช่องทางธรรมชาติทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะนำเชื้อโควิดสายพันธุ์อินเดียและแอฟริกาใต้เข้ามา
ตลอดจนชี้แจงแผนมาตรการเฝ้าตรวจในห้วงก่อนวันฮารีรายอที่ใกล้จะถึง โดยจะมีการเปิดแผนยุทธการเพื่อเฝ้าระวังแนวชายแดน ตลอด 24 ชม.
รวมทั้งเน้นย้ำให้มีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับผู้นำหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ ให้ช่วยกันตรวจตราและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ก่อนที่จะมีการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คุมเข้มชายแดนไทย-มาเลเซีย และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของชุดลาดตระเวนจรยุทธ์บริเวณหลักเขตแดนที่ 19 เพื่อเน้นย้ำและสร้างขวัญ กำลังใจให้กับกำลังพลที่ออกปฏิบัติงาน ตลอดจนมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค รวมทั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อป้องกันให้กับกำลังพลด้วย
error: Content is protected !!