วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

ทำเนียบฯ เปลี่ยน ต้นไม้ ใช้ “ชาฮกเกี้ยน” ชาดัด ไม้มงคล แทน ต้นข่อยดัด

ทำเนียบฯ
เปลี่ยน ต้นไม้
ใช้ “ชาฮกเกี้ยน”
ชาดัด ไม้มงคล
แทน ต้นข่อยดัด
ทางขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า
มีรายงานว่า ทำเนียบรัฐบาล มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า บริเวณทางขึ้นตึกใหม่. โดย เปลี่ยนต้นไม้ จากต้นข่อยดัด เป็นต้นชาฮกเกี้ยน ไม้มงคล หรือชาดัด จำนวน 6 ต้น แทน
สำหรับ ต้นชาฮกเกี้ยน นิยมทำเป็นไม้ดัด อีกประเภทหนึ่ง เป็นไม้พุ่ม มีดอกเล็กๆสีขาว
แตกกิ่งก้านหนาแน่น นิยมปลูกเป็นแปลง ทำเป็นแนวรั้ว ตัดแต่ง ทำบอนไซได้
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ชุดสูท และกลางแจ้ง
:แฟ้มภาพ
error: Content is protected !!