วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

ทบ.ใช้ 36 รพ.ค่าย จัดตั้ง รพ.สนาม รับผ่องถ่ายผู้ป่วยโควิดฯ ในพื้นที่

ทบ.ใช้ 36 รพ.ค่าย จัดตั้ง รพ.สนาม
รับผ่องถ่ายผู้ป่วยโควิดฯ ในพื้นที่
เสริม รถทหาร ช่วยรับ-ส่งผู้ติดเชื้อ ในกทม.และปริมณฑล เข้ารับการรักษา
ตั้ง รพ.สนาม เพิ่มกลางกรุงฯ
ที่ กรมยุทธศึกทบ.
พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. เปิดเผยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยในขณะนี้ ทำให้มีผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามอย่างต่อเนื่อง
กองทัพบก สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยสรุปกองทัพบกได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามจำนวน 9 แห่ง คือ โรงพยาบาลสนามกองทัพบก ที่ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1, กรมพลาธิการทหารบก, ศูนย์การทหารราบ, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15, กองพลทหารราบที่ 15, กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 5 และ กองพันเสนารักษ์ที่ 1 โรงพยาบาลสนามกองทัพบก (เกียกกาย)
และที่เปิดล่าสุดคือ โรงพยาบาลสนามกองทัพบก (กรมยุทธศึกษาทหารบก) มียอดผู้ครองเตียงแล้วทั้งสิ้น 407 ราย (3 พฤษภาคม 2564)
นอกจากนี้ กองทัพบกได้มอบให้กรมแพทย์ทหารบก โดย รพ.ค่ายในสังกัด ทบ. ทั่วประเทศ ได้จัดตั้ง รพ.สนามเป็นการเฉพาะรองรับการผ่องถ่ายผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการเล็กน้อย หรือได้รับการรักษามาระยะหนึ่งแล้ว เป็นการเตรียมการไว้อีกส่วนหนึ่ง จัดตั้ง 36 แห่งรองรับผู้ป่วยได้ 2,828 เตียง แยกเป็น พื้นที่กองทัพภาคที่ 1 จำนวน 825 เตียง, กองทัพภาคที่ 2 จำนวน 1,393 เตียง, กองทัพภาคที่ 3 จำนวน280 เตียง และกองทัพภาคที่ 4 จำนวน 330 เตียง
ส่วนความคืบหน้าในการดำเนินงานของ “ศูนย์ควบคุมการเคลื่อนย้าย ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงกองทัพบก” ที่สนับสนุนการรับ-ส่ง ผู้ติดเชื้อในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล มาตั้งแต่ 27 เม.ย.นั้น ได้มีการประสานการปฏิบัติและจัดระบบการรับ-ส่ง ทั้งการรับผู้ติดเชื้อจากบ้านไปยังศูนย์แรกรับผู้ป่วยอาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กทม. ไปยัง รพ.สนาม และไปยังโรงพยาบาลหลัก
รวมถึงการรับย้ายจากโรงพยาบาลหลักไปยังโรงพยาบาลสนามหรือกลับบ้าน ภายใต้การบริหารจัดการร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (โทร 1669), ศูนย์เอราวัณ (โทร 1668), ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (โทร 1330)
โดยกองทัพบกได้กระจายรถไปตามโซนพื้นที่ทุกเขตของ กทม.และปริมณฑล ที่ผ่านมาได้รับ- ส่งผู้ติดเชื้อจำนวน 64 ครั้ง รวม 198 ราย และเพื่อให้ทันต่อภารกิจ กองทัพบกได้ส่งรถพยาบาลและรถรับ-ส่งผู้ติดเชื้อไปประจำ ณ ศูนย์แรกรับส่งผู้ป่วย COVID-19 อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กทม. เพื่อสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในการบริหารจัดการผู้ป่วยที่ตกค้างอยู่ที่บ้าน เพื่อส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาลต่อไป
ทั้งนี้ กองทัพบกจะประเมินสถานการณ์ และเตรียมทรัพยากรให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาล เพื่อลดผลกระทบและลดการแพร่ระบาดที่อยู่ในช่วงสำคัญขณะนี้ ให้ลดระดับลงโดยเร็วที่สุด
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า "รพ. สนาม กรม ษาทบ ษา"
error: Content is protected !!