วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“แม่ทัพเรืออุ้ย” เยี่ยม รพ.สิริกิติ์ฯสัตหีบ ให้กำลังใจ แพทย์-พยาบาล ทร.

“แม่ทัพเรืออุ้ย” เยี่ยม รพ.สิริกิติ์ฯสัตหีบ
ให้กำลังใจ แพทย์-พยาบาล ทร.
ก่อน ประชุมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงทร.
ผ่าน VTC จาก รพ.ไปหน่วยต่างๆทั่วทร.
ติดตาม รพ.สนาม และการสนับสนุนสธ.แก้โควิดฯ
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ประชุมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Tele Conference : VTC) ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โดยมีหัวข้อการประชุมที่สำคัญคือ การ เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาด ของ COVID -19 ในส่วนของกองทัพเรือ ตลอดจนการ จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม ในการสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข
นอกจากนั้น พลเรือเอก ชาติชาย ยังได้เน้นย้ำให้หน่วยต่างๆของกองทัพเรือสร้างการรับรู้ให้แก่กำลังพล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID – 19
ซึ่งก่อนการประชุม พลเรือเอก ชาติชาย และ คุณจุฬารัตน์. นายกสมาคมภริยา ทร. ได้ เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ที่อยู่ระหว่างการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทน เสียสละ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ในช่วงเวลาวิกฤตของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส CIVID – 19
error: Content is protected !!