วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

ดนตรีปลอบขวัญ ที่ชายแดน!!

นยาม ชาวบ้าน ที่ชายแดน ไทย-เมียนมา
ต้องการ เสียงขับกล่อม
ทหารพัฒนา 36 ก็แปลงร่าง เป็นนักดนตรี โดยพลัน!!
หลัง ได้ยินแต่เสียงระเบิด เสียงปืน จากฝั่งเมียนมา ที่มีการสู้รบกัน!!
.
หน่วยทหารพัฒนาเคลื่อนที่ 36 (นพค.36 ) สนภ.3 นทพ. กองทัพไทย จัดแสดงดนตรีสร้างขวัญให้กับประชาชน “ในพื้นที่ปลอดภัย “ ที่ โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด ต.แม่สามแลบ อ. สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดยเป็นราษฎร ราว200 คน ที่ได้รับผล กระทบ จากสถานการณ์บริเวณ ชายแดนไทย-เมียนมา จึงต้องอพยพออกจากแนวชายแดน เพื่อผ่อนคลาย ปลอบขวัญ
พร้อมทั้ง จัดรถประปาสนาม และรถยนต์บรรทุกสนับสนุนการผลิตน้ำดื่มและการขนย้าย ให้กับราษฎร ด้วยท
error: Content is protected !!