วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

ทัพไทย ใช้ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยทหารพัฒนา ฉะเชิงเทรา เป็น รพ.สนาม 90 เตียง

ทัพไทย ใช้
ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยทหารพัฒนา
ฉะเชิงเทรา
เป็น รพ.สนาม 90 เตียง
รับผู้ป่วยแล้ว 35 เตียง
กองบัญชาการกองทัพไทย ได้สนับสนุนการจัดตั้ง รพ.สนาม ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
(ศฝภ.นทพ. บก.ทท. ) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 90 เตียง
โดยได้รับผู้ป่วยโควิดฯ มาแล้ว 35 เตียง เป็นชาย 22 ราย หญิง 13 ราย คงเหลือ 55 เตียง
:ภาพ บก.ทัพไทย
error: Content is protected !!