วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

ออกพบปะชาวบ้าน รามัน ยะลา ให้ความรู้ ป้องกันโควิดฯ

ออกพบปะชาวบ้าน รามัน ยะลา
ให้ความรู้ ป้องกันโควิดฯ
ย้ำเตือน ห้ามซื้อขาย ใช้ดอกไม้เพลิงทุกชนิด ในห้วงเดือนรอมฎอน ตามคำสั่ง กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า
พร้อมมอบอินทผลัม ให้ทานละศีลอด
ฉก.ทหารพราน 41 จัดกำลังพลทหารพรานชุด ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อCOVID-19 ระลอกที่ 3 สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในพื้น และรับรู้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างเร่งด่วน
พร้อมแนะนำการดูแลตนเอง และขอความร่วมมือให้ร่วมกันยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ
ตามสั่งการเน้นย้ำของ พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผบ.ฉก.ยะลา และตามแนวทางที่ ศบค.จ.ยะลา กำหนด
และแนะนำประชาชนทำเจลล้างมือที่สามารถ ผลิตเองได้ภายในชุมชน
พร้อม มอบผลอินทผาลัม ซึ่งได้รับมอบจาก ฉก.ยะลา ให้กับประชาชนใช้บริโภคในการละศีลอด :เปิดปอซอ
รวมถึงประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามมิให้ผู้ใด ซื้อ ขาย ใช้ ดอกไม้เพลิงทุกชนิด ในห้วงเดือนรอมฎอน ตามประกาศ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ใน พื้นที่ ต.เนินงาม และ ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา
error: Content is protected !!