วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

ผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ เผย กองพลนาวิกโยธิน สนับสนุนทีมแพทย์และรถรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด

นางสาว ปรียาดา บัวสมบุญ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถเดินทางไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลได้ ดังนั้น กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน ร่วมกับ เทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี ให้การสนับสนุนทีมแพทย์ทหาร ลงพื้นที่ตรวจโควิดในแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ และสนับสนุนรถรับ-ส่งผู้ป่วยโควิดกรณีตรวจพบหรือมีการร้องขอจากประชาชนที่ต้องการเดินทางไปโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพื่อความรวดเร็วในการนำส่งผู้ป่วยให้เข้าระบบการรักษาโดยเร็วที่สุด และเป็นการแก้ปัญหาผู้ป่วยตกค้าง
error: Content is protected !!