วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

JUSMAG สหรัฐฯ มอบ เรือยางท้องแข็ง RHIB ความเร็วสูง 4 ลำ กว่า23 ล้านบาท ให้ หน่วยSEAL ทัพเรือไทย

JUSMAG สหรัฐฯ มอบ เรือยางท้องแข็ง RHIB ความเร็วสูง 4 ลำ กว่า23 ล้านบาท ให้ หน่วยSEAL ทัพเรือไทย
คณะที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย( Joint U.S. Military Advisory Group :JUSMAGThai )บริจาคเรือยางท้องแข็ง Rigid Hull Inflatable Boats :RHIB ที่ผลิตโดยสหรัฐฯ 4 ลำให้กับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (นสร.) กองทัพเรือไทย และมีมูลค่า 23.4 ล้านบาท (750,000 เหรียญสหรัฐฯ)
โดยเป็น เรือความเร็วสูง ซึ่งมีความยาว 7 เมตรเศษ ที่จะเสริมสร้างความสามารถของ หน่วยSeal กองทัพเรือ ไทยในการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติ และทำให้ไทยปลอดภัยยิ่งขึ้น
: U.S. Embassy Bangkok
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และข้อความ
error: Content is protected !!