วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565

“ในหลวง-พระราชินี” พระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่

“ในหลวง-พระราชินี”
พระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ พร้อมระบบ Ai
ใช้ปฏิบัติงานภาคสนาม
ให้ โรงพยาบาลสนาม-รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
ชี้ มีผู้ป่วยมากขึ้นและพบภาวะปอดอักเสบ
จำนวนมาก จำเป็นต้องตรวจภาพรังสีปอดให้ทันท่วงที
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ (Portable X ray Digital) พร้อมระบบ Ai ที่พร้อมปฏิบัติงานภาคสนามให้แก่ โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
โดยมี พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะผู้บริหารของกรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เป็นวงกว้างในขณะนี้ ทำให้มีผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นและพบภาวะปอดอักเสบเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องได้รับการตรวจภาพรังสีปอดให้ทันท่วงที เพื่อคัดแยกผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลเร็วขึ้น ลดระยะเวลาในการรักษาพยาบาลและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด 19
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้น ที่ทรงมีต่อกรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ ตลอดจนประชาชนทั่วไป และบุคลากรของกรมแพทย์ทหารเรือ
:กองทัพเรือ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
error: Content is protected !!